1-10 lipca 2016

Anna Brandys

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na kierunku Malarstwo i Edukacja Artystyczna. Założycielka Fundacji Jak Malowana i koordynatorka projektu Dom Bajek. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowana również stypendium artystycznym Miasta Poznania. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i zagranicą. Oprócz pracy twórczej od lat zaangażowana jest w działalność edukacyjną i arteteraputyczną na terenie Poznania. Zawodowo związana z Pracownią Barwienia Naturalnego Sztuka Naturalna w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. 

www.dombajek.pl