1-10 lipca 2016

Edyta Waszak

Architekt pracujący w zawodzie od 15 lat i jednocześnie jedna ze współzałożycielek grupy KODAkids, zajmującej się tworzeniem autorskich programów z zakresu edukacji architektonicznej oraz realizacją warsztatów architektonicznych dla dzieci i młodzieży. Członek zarządu stowarzyszenia inicjatyw artystycznych „HYBADU”, autorka spektakli choreograficznych.