1-10 lipca 2016

Ewa Ropela

Absolwentka Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG, od niedawna członek zespołu Strefy Startup Gdynia PPNT Gdynia. Od najmłodszych lat otoczona biznesem. Najpierw w firmach swojego ojca, potem w instytucjach otoczenia biznesu. Interesuje się nowoczesnymi sposobami projektowania i prowadzenia biznesu, w tym modelowania biznesowego. Od lat konsekwentnie realizuje się zawodowo i wspiera przyszłych bądź już istniejących przedsiębiorców. Wspiera, doradza, inspiruje do działania.

Bierze udział w: