1-10 lipca 2016

Monika Rak

Absolwentka studiów doktoranckich w dziedzinie Sztuk Pięknych (2014) i Mediów Rysunkowych (2010) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończyła z wyróżnieniem. Jest adiunktem w Zakładzie Wzornictwa na UTP w Bydgoszczy. Artystka działająca na pograniczu rysunku i tkaniny eksperymentalnej. Zajmuje się rysunkiem intermedialnym, dzięki czemu wykorzystuje w swojej twórczości rysunek szyty, haft i tkaninę. Jest wykładowcą w School of Form na specjalności Domestic Design, gdzie prowadzi projekty związane z tkaniną eksperymentalną. Kieruje pracownią technicznych aspektów modelowania tkaniny oraz rysunku specjalistycznego.