1-10 lipca 2016

Nie olewamy miasta: Modernistyczne Działki Leśne - dzielnica urzędników

Data

10 lipca, 16:00-19:00

start: ul. Wolności 1

c:

50 miejsc
Konieczne zapisy!

Miejsce:

Strefa miasto

Trasa spaceru biegnie przez bardzo ważną dla miasta dzielnicę mieszkalną - Działki Leśne.

Dzielnicę zaprojektowano dla wyższych i średnich urzędników oraz pracowników Portu, Marynarki Handlowej i Wojennej. Zobaczymy najciekawszą architekturę modernistyczną dzielnicy Działki Leśne, w tym ulice: Wolności, Olsztyńska, Kwidzyńska, Tatrzańska, Pomorska, Słupecka, Nowogrodzka, Warszawska.

Prowadzenie: dr Marcin Szerle - doświadczony, certyfikowany przewodnik gdyńskiego modernizmu oraz  ekspert, badacz tematyki historii architektury Gdyni.

Start: ul. Wolności 1

Prowadzący:

  • Nie olewamy miasta, bo sprawy miejskiej przestrzeni nie są nam obojętne. Akcja Nie olewamy miasta i związana z nią społeczność Koło kultury miejskiej skupia miejskich aktywistów, architektów, projektantów i mieszkańców. Zaprasza do dialogu wszystkich tych, dla których losy i rozwój miast – ich wygląd, architektura, a także stan czystości – są ważne. Pokazuje, że razem możemy zmieniać przestrzeń miasta, czyniąc ją bardziej przyjazną, komfortową i estetyczną. W ramach akcji organizowane są spotkania, debaty, spacery architektoniczne oraz zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych, takich jak zamknięty w 2002 roku, modernistyczny Hotel Forum w Krakowie. Odbywają się także akcje specjalne o ogólnopolskim zasięgu, jak stworzenie Mapy miejskich potrzeb na podstawie głosów mieszkańców, którą w formie drukowanej organizatorzy wysłali do urzędów polskich miast. Manifest Nie olewamy miasta i interaktywne stoisko pojawia się na najważniejszych imprezach dla projektantów, takich jak Wawa Design Festiwal, Zaprojektowani, Poznań Design Days.

    pełne bio

  • Gdynia to unikalny miejski zespół zabudowy modernistycznej, w tym z uznanym za pomnik historii - zabytkowym Śródmieściem. Miasto budowane jako polskie marzenie, „okno na świat”, w ramach ambitnego planu gospodarczego, było jednocześnie polem do popisu dla młodych polskich architektów, urbanistów, dekoratorów i projektantów wnętrz. Modernistyczne Śródmieście Gdyni ukształtowało się w krótkim okresie dekady lat 30ch, co wzmocniło symboliczny przekaz „białej architektury” i „słonecznego miasta”. W mieście wyrosły całe pierzeje kamienic o kształtach kubicznych, jak i pojawiły się bardziej rozpoznawalne sylwety brył opływowych, nasuwających skojarzenia z okrętami. Gdyński modernizm to także znakomite przykłady zabudowy industrialnej, portowej oraz mieszkalnej, w tym willowej. Na Gdyńskim Szlaku Modernizmu wyznaczono cztery główne trasy obejmujące obszar Śródmieścia miasta oraz dawne letnisko – obecnie dzielnicę Gdyni – Kamienną Górę. Ponadto dla pasjonatów spacerów określono trzy trasy specjalne, przebiegające po malowniczej dzielnicy Działki Leśne, terenach na styku miasta i Portu Morskiego oraz trasa Redłowo - Wzgórze Świętego Maksymiliana.

    pełne bio