1-10 lipca 2016

Warsztaty budowy Hydroponicznego Systemu Recyklingu Wody

Data

3 lipca, 12:00-20:00

c:

48 miejsc
Konieczne zapisy!

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek IV
punkt 20 na mapie

Hydroponiczny System Recyklingu Wody to instalacja składająca się z serii bio-reaktorów, które odwzorowują warunki naturalnego ekosystemu słodkowodnego.

Integralną częścią tego systemu jest człowiek, doprowadzający zanieczyszczenia w postaci tzw. szarej wody/ścieków bytowych/wody zanieczyszczonej. Bio-reaktory (żyjące organy systemu) połączone są ze sobą, tworzą zamknięty układ. Powstała struktura stanowi szkielet „żyjącej maszyny-organizmu”, umożliwiając krążenie wody, która grawitacyjnie przepływa przez poszczególne jego ogniwa. Miliardy mikroskopijnych alg, bakterii, pierwotniaków oraz grzybów stanowią podstawę procesu oczyszczania zużytej wody. Wchodząc w symbiozę – partnerstwo z naturą – człowiek dostarcza podstawowych substancji odżywczych, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie tego sztucznie stworzonego ekosystemu.

Warsztaty budowy Hydroponicznego Systemu Recyklingu Wody mają na celu zwrócenie uwagi na zmiany klimatu i związany z nimi problem kurczących się zasobów wodnych. Nie chcąc skupiać się jedynie na samym istnieniu tego problemu, proponujemy rozwiązanie, które wykorzystuje metody projektowania ekologicznego, biomimikry oraz symbiozy z innymi organizmami. Głównym zadaniem postawionym przed uczestnikami warsztatów będzie zbudowanie bio-reaktorów stanowiących podstawowe komponenty systemu, który oczyszczać będzie wodę zużywaną do celów higienicznych. Końcowym efektem warsztatów jest działająca instalacja, która umożliwia recykling wody i użytkowanie jej w obiegu zamkniętym.

12:00-13:30 — wykład wyprowadzający

14:00-20:00 — warsztat

Uwaga! Zapisy ruszają 3 czerwca 2016.

Prowadzący:

  • Futurysta i eko-designer; założyciel Fundacji TRANSFORMACJA, pionier ruchu permakulturowego w Polsce, specjalista w dziedzinie projektowania ekologicznego. Z wykształcenia Magister Ekohydrologii i Biotechnologii ekosystemowych (Uniwersytet Łódzki). Zafascynowany ideą autonomicznych osad i projektowaniem funkcjonalnych biosystemów, opracował innowacyjną technologię budowy samowystarczalnych, solarnych biohabitatów mieszkalnych (Projekt: SolarHAB). Propagator i badacz “żyjących bio-systemów”, farm miejskich i ogrodów wertykalnych, alternatywnych źródeł energii, archilogii oraz budownictwa bioklimatycznego. Ponadto zainteresowany koncepcjami biomimikry, ideą projektowania open source oraz teorią systemów. Obecnie przewodzi grupie entuzjastów projektowania zrównoważonego zogniskowanych wokół Fundacji TRANSFORMACJA oraz pracuje jako architekt krajobrazu i certyfikowany manager procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa energooszczędnego.

    pełne bio