Wystawa Główna ODZYSKANE

Data

1 - 10 lipca, godz. 10:00-20:00

Miejsce:

PPNT Gdynia, budynek III
punkt 9 na mapie

Wystawa Odzyskane przedstawia przegląd projektów związanych z tematyką morza traktowanego zarówno jako inspiracja, jak i wyzwanie.

Dla projektantów i naukowców morska głębia jest obszarem wciąż niezgłębionym, poznanym zaledwie w małym stopniu. Punkt wyjścia stanowi pytanie, jak lepiej poznać morze, by móc mądrze wykorzystać jego zasoby, jednocześnie mając na uwadze ochronę środowiska.

Eksplorowanie głębin umożliwiają nowoczesne technologie. To one pozwalają na dokładniejsze niż kiedykolwiek badanie oraz analizowanie podwodnej fauny i flory. Poznanie specyfiki środowiska morskiego daje możliwość przełożenia obserwacji na funkcjonalne projekty. Niestety, współcześnie jednym z surowców występującym obficie w morzu jest plastik. Praca projektantów polega zatem także na jego twórczym przetworzeniu, zaproponowaniu nowych standardów przemysłu i zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie ekologii.

Prezentowany zbiór prac międzynarodowych studiów projektowych, pracowni architektonicznych, firm i organizacji pokazuje różnorodność możliwości ujęcia tematu. Rozwiązaniem jest nie tylko design, ale także architektura, która dzięki współistnieniu z morzem pozwala na obcowanie z wodą. Dodatkowo projekty udostępniane są przez autorów na zasadzie open-source, dzięki czemu pozwalają widzom na samodzielne tworzenie urządzeń do badań, a co za tym idzie - lepszego poznania problematyki morskiej.

Mamy nadzieję, że wystawa stanowić będzie inspirację do twórczego i mądrego podejścia do morza oraz wody, a także wzbudzi zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami projektowymi przyjaznymi środowisku naturalnemu. 

Prowadzący:

  • Projektantka działająca na pograniczu designu, architektury i sztuki. Większość jej prac to instalacje miejskie, które oprócz funkcji czysto użytkowej mają intrygować, bawić i zadziwiać odbiorców. Zaskakuje niecodziennym spojrzeniem na to, co nas otacza, wykorzystując w swych działaniach czas, przestrzeń, ruch i statyczność mieszkańców miasta.

    pełne bio

Powiązane wydarzenia: